Rus / Eng

Alfahalduse teenused on suunatud:

1. Korteriühistutele

2. Korteriühisustele

3. Eramajadele

4. Äri- ja tootmishoonete valdajatele

Alfahalduse teenused:

1. Halduriteenus

2. Raamatupidamine

3. Hoonete tehnosüsteemide hoolduse korraldamine

4. Koristus- ja heakorratööde korraldamine hoonetes ja krundil

5. 24 h avariidispetserteenistus

6. Ehitus- ja remonditööde korraldamine

7. Tugiteenuste osutamise korraldamine

8. Muud kinnisvara haldamisega kaasneda võivad tegevused

9. Korteriühistute moodustamine

10. Hoonete energiaaudit, termograafia ja energiamärgise väljastamine

11. Konsultatsioonid haldamise paremaks korraldamiseks objektil.

ah